Catirigi, Catarigi, Cotârga

Catirigi, Catarigi, Cotârga  

Semnificaţia:

Primară: ‘catarigă’,’catalige sau picior – vezi mai jos’. Secundară: ’adolescent’ pornind de la imaginea unui adolescent a cărui picioare cresc foarte mult într-un timp scurt. Terţiar: poate fi vorba şi de un antroponim cu semnificaţie peiorativă (vezi similar antroponim ‘Handaric’ în Trans. şi Moldova care derivă probabil de la ‘hantarig’,’cumpăna de la fântână’). Cuvântul ’catarig’ împrumutat în dialectele lb.hu. din Ardeal în forma ’kotorag’, ’katariga’ cu sensul de ‘catalige’. Un sens neatestat, dar care ar putea sta la baza unor toponime, ar fi cel de ‘mlaştină’ având în vederea necesitatea de a utiliza catalige pentru deplasarea pe un astfel de teren.

Etimologie: din bulg. ’katarjaga’,’scară’ sau sârb. ’kotrig’‚’articulaţie’, după împrumut termenul a evoluat ®’catarig’ ®’catalige’ dobândind ulterior semnificaţii adiţionale.

Denumiri alternative ale ’piftiei, răciturii’ în anumite părţi ale ţării: ’cotoroage’ în Banat şi respectiv ’piciorong, catarigi’ în alte zone indică faptul că în trecut cuvinte de forma ’cotorog’  se folosea cu semnificaţia ’picior, piciorong’. Regional în Maramureş sensul cuvântului ’cotorog’, ’picior’ este cunoscut. Legătură posibilă cu termenul ’cotonog, a cotonogii’ pentru care se consideră de regulă etimonul rutean  ’kuternoha’ ‚’şchiop’ ?.

Pentru toponimele ‘Cotârg’ se poate invoca etimonul ‘catarig’ sau ‘cotorog’, eventual deformat fonetic, sau mai probabil forma ’catarg’ cu multiple semnificaţii posibile, printre cele mai probabile în toponime sunt: ‘arbore cu trunchi înalt, tăiat petru a sluji drept catarg’ sens atestat în jargonul plutaşilor moldoveni cel puţin în sec. XIX, sau sensul de ‘copăcel’ vezi similar forma ‘caturg’,’copăcel’ atest. în N Moldovei cel puţin la 1756. Pentru toponimele derivate cu sufixul ‘-aci’ se poate imagina un ipotetic etimon ‘catargaci, catârgaci’ cu sens de agent ‘persoană care taie catarge sau copăcei’.

Alte etimoane posibile (având o probabilitate mai redusă, sau care explică doar unele toponime):

’cotârză’ ‚’haine rupte’ cunoscut în Maramureş

’cotârjă’,’cal sau copil costeliv’

’cotarcă’, ’coşarcă, pătul’

pentru toponimile şi antroponimele de forma ’cotârg-’ posibilă legătură cu etimonul ’catâr’ ‚’catârgiu’

cuvântul regional ’cotrog’ ‚’adăpost, culcuş’, similar  hu. ’ketrec’ ‚’cuşcă’ şi rom. ’cotroană’ ‚’adăpost pastoral’ care ar explica mai bine fonetic toponimul ’Katrosa’ 

etimonul hu. ’kotorca’, ’papură’ cunoscut în Ungaria zona Alfold şi Tisa superioară, etimologie: ?

etimonul ‘katarga’,’închisoare, exil’ care provine din rus. (la origine un termen maritim cu sensul ‘galeră’ a evoluat ulterior spre sensul de ‘închisoare, exil în Siberia’ în sec. XIX) de une a fost împrumutat în numeroase limbi: hu., rom., bulg. etc. Puţin probabil ca acest termen să explice toponimele având în vedere semnificaţia şi împrumutul recent în majoritatea limbilor din SE Europei.

posibil etimon ‘catarg’,’stâlp al infamiei’ care s-ar aplica mai bine toponimelor din zonele non-montane, care se regăsesc în special în Moldova

Atestări:

Familia ‘Catarig’ (1-2)

vârful Catirigii (1331 m) în Gurghiu atest. 1770

Valea Catariga nelocalizată

Familia ‘Cotârg, Cotârgaci’ (8-16). Posibil ca această familie să nu fie uniformă – să cuprindă toponime de origine diferită dar cu o evoluţie fonetică similară- totuşi toponimele din Moldova şi cele din ţinutul Secuiesc, mult mai similare fonetic şi cu atestări vechi, par a forma un nucleu ‘tare’ ceea ce sugerează o  origine comună şi deci aceaşi semnificaţie – cel mai probabil una din cele de mai sus ‘copăcel’ sau ‘catarg’ sau ‘catalige’.

toponim Cotârja (Katorzsa) între Suseni şi Voşlobeni Harghita (unele surse neacademice susţin existenţa unei localităţi cu acest nume chiar la 1332 sau 1567, atestările lipsesc însă, la Orban Balazs se vorbeşte cert de distrugerea satului respectiv pe la 1708, tradiţii populare amintesc de acest toponim în legătură cu înfiinţarea satului Voşlobeni inainte de 1630, se pare deci că este vorba de un toponim vechi deşi o atestare certă lipseşte, la Voşlobeni cuvântul ’catarig’ este cunoscut)

Cotorga (Katorga) culme de cca 1150 m la E de Eghersec pe valea Uzului M. Ciucului şi p. omonim atest. 1770

eventual Katrosa (Cătruşa) pe valea Caşinului la sud de Iacobeni Harghita

pârâu Cotărgelul afluent al Bicazului din M. Tarcău la Bicaz

sat Cotârgaci din com. Bălteşti Iaşi

sat Cotârgaci com. Roma Botoşani, p. omonim şi lacul Cotârgău

sat şi pârâu Cotârgaşi (p. se mai numeşte şi Cotargul) jud. Suceava atest. 1630

parte de sat Cotârgaci la Valea Glodului jud. Suceava

Cotârlaci sat în Vaslui

Groapa Cotârloaiei la Găineşti în Stânişoarei

Cotârca la Satu nou com. Belceşti Iaşi

Preluca Cotârsii în Ţibleş lângă Fiad ?

Cataragu toponim lângă dealul Ijar în M. Gilăului Cluj

eventual microtoponim Dimbu Cotroski la Hăşmaşul Ciceului la 1864

eventual sat Cotorga com. Crâmpoaia jud. Olt

eventual cartier Cotorga la Roşiorii de Vede Teleorman

Alte toponime din familia ‘Catarg’ care nu fac parte direct din familia ‘Cotârg’: La Catarg la Victoria Iaşi, Toana Groapa Catargului în zona Isaccea, Poala Catargului la Spinoasa com. Erbiceni Iaşi, Dealul Catargii la Topile com. Valea Seaca Iaşi, p. Catargului la Condriţa Basarabia, p. Catarg afluent Calu la Piatra Şoimului Neamţ. Se observă din nou o concentrare neobişnuită în zona Moldovei ceea ce pledează o dată în plus pentru legătura etimonului ‘catarg’ cu familia ‘Cotârg’.

Toponime similare în alte ţări: Katarga în zona Odessa a Ucrainei, Katrga sat în zoana Cacak Serbia

Din aceaşi arie semantică a toponimelor derivate din apelative de genul ’catalige’ este şi numele vârfului Picioragu (1729 m) din M. Mare, Piciorogul la Lopadea veche Alba, Piciorac la Voşlobeni Harghita deoarece regional ’piciorag’ înseamnă şi ’catalige’. Totuşi este posibilă existenţa unui entopic local ‘piciorag’,’picior de munte’.   

Antroponime: Catarig în Bistriţa-Năsăud, Cataragă în Moldova şi Basarabia, eventual Citirigă în Moldova şi E Transilvaniei, Cotârgă în zona Vâlcea, eventual Catargiu în Muntenia. Antroponime vechi: Keterig la 1680 la Hărniceşti Maram., Kothorla (Cotârlă) la 1542 la Iapa şi Sarasău Maram., Kotoraga Jonas la 1684 la Rona de sus Maram.. Legături toponimului Katrosa cu antroponimul Cotruş?. 

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Entopice și etichetat , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s